મિત્ર, વાસ્તુ-શાસ્ત્ર અને ઉપદેશકો...

બે ત્રણ દિવસ પહેલા ઍક મિત્રને ત્યાં જવાનુ થયુ. ઘરમાં પ્રવેશ કરતા જ ધ્યાન પર આવ્યુ કે ડ્રોઈંગ રૂમમા ટેલિવિજ઼નનુ સ્થાન બદલાઈ ગયુ હતુ. મને થયુ જ કે આ નક્કિ વાસ્તુ-શાસ્ત્રનો કમાલ હશે ઍટલે મિત્રને પુછ્યુ, ભાઈ ટીવીની જગ્યા કેમ બદલાઈ ગઈ? ધાર્યા મુજબનો જ જવાબ મડ્યો "પપ્પાને કોઇકે સલાહ આપી છે કે વાસ્તુ-શાસ્ત્ર મુજબ મનોરંજનના સાધન આ ખૂણાંમાં ના રખાય. આ ખૂણાંમાં દેવી-દેવતા અને ધાર્મિક વસ્તુઓ રખાય."

હું રમૂજ કરવાના મૂડમાં હતો ઍટલે કહ્યુ, "ઍ તો ઠીક છે યાર, પણ ઍવુ જ હોય તો ટીવી પર ફુલ ટાઇમ આસ્થા અને સંસ્કાર જ ચાલુ રાખવાનું ઍટલે વાંધો ના આવે."

Difference between Drupal and Joomla

Whenever a PHP developer starts to explore open source CMS (Content Management System) one will always start with Drupal and Joomla. Both the CMS are very popular, appreciated, robust and extendible. Still one will have to decide whether to go with Drupal or Joomla to build specific website.

Many times I am also asked with the same question by clients or other developers and I always reply that it’s always advisable to decide based upon the requirement of the project. Both the CMS are distinct and have got unique specialities.

Who will be the champion in IPL-3?

Mumbai Indians
67% (12 votes)
Chennai Super Kings
17% (3 votes)
Royal Challengers Bangalore
0% (0 votes)
Delhi DareDevils
0% (0 votes)
Rajasthan Royals
0% (0 votes)
Deccan Chargers
11% (2 votes)
Kolkata Knight Riders
0% (0 votes)
Kings XI Punjab
6% (1 vote)
Total votes: 18

* Mumbai Indians
* Chennai Super Kings
* Royal Challengers Bangalore
* Delhi DareDevils
* Rajasthan Royals
* Deccan Chargers
* Kolkata Knight Riders
* Kings XI Punjab

Access mysql database hosted on remote server using phpMyAdmin

Last week, for one of my projects, I had to access a database which was hosted on remote server and there was no phpMyAdmin installed on that server. As I am an avid user of phpMyAdmin and quite familiar with it, I wanted to access the remote database server using phpMyAdmin only. I knew that phpMyAdmin does give a facility to access database on remote server and it was just a matter of configuration to make it work. When we access http://localhost/phpmyadmin it connects to the local mysql server by default.

To make it connect to other servers you can follow the following steps:

આપણે ગુજરાતીઓ.....

આપણે ગુજરાતીઓ .....

હોટેલમાં કોઈ ચા મંગાવે અને ચામાં માખી પડે તો શું થાય…. ?

(1) ચોખ્ખાઈનો આગ્રહી બ્રિટિશર ચા પીધા વગર ભરેલો કપ તરછોડીને જતો રહે.

(2) 'કેર-ફ્રી' સ્વભાવવાળો અમેરિકન ચામાંથી માખી કાઢી ચા પી જાય.

(3) 'ચાલુ' સ્વભાવવાળો ઓસ્ટ્રેલિયન ચા ઢોળી કપ લઈને જતો રહે.

(4) 'ચિત્ર-વિચિત્ર' ખાનારો ચીનો માખી ઊપાડીને ખાઈ જાય.

આ સમયે એક 'મહાન વ્યક્તિ' ત્યાં હાજર હોય તો એ શું કરે ખબર છે? એ 'મહાન' વ્યક્તિ બ્રિટિશર પાસેથી તરછોડેલી ચાના પૈસા લે. એણે તરછોડેલી ચા અમેરિકનને વેચી દે, કપ ઓસ્ટ્રેલિયનને વેચી અને અને માખી ચીનાને વેચી દે! બધાના પૈસા ખિસ્સામાં મૂકી ઘર ભેગો થઈ જાય. આ સોલિડ ગણતરીબાજ મહાન વ્યક્તિ એટલે કોણ ખબર છે ? આ અદ્દભુત, જોરદાર મહાનુભાવ એટલે 'ગુજરાતી' !

આખી દુનિયામાં 'વર્લ્ડ બેસ્ટ વેપારી'નો જેને એવોર્ડ મળેલો છે, તે છે – હું, તમે અને આપણે બધા – 'ગુજરાતીઓ', પણ આપણે માત્ર વેપારી જ નથી, વેપારીથી પણ વિશેષ છીએ. આપણો સ્વભાવ, આપણી આદતો, આપણી ખાસિયતો આપણને બીજાથી નોખાં અને જુદાં બનાવે છે. તો ચાલો આપણે ગુજરાતીઓ કેવા છીએ એની ચર્ચા આજે એરણ ઉપર ચઢાવીએ.

Pages